Rendezvények

Zuh Deodáth 2019. május 17-én előadást tart a Balázs Béla él? című konferencián A film mint összművészet. A katedrális-metafora Balázsnál és annak eszmetörténeti helye címmel. Az előadás Balázs filmesztétikájának egyik fontos gondolata, valamint Walter Gropius és Hauser Arnold hasonló megnyilatkozásai között von párhuzamot. A konferenciáról bővebben itt olvashatnak, a részletes program pedig itt érhető el.

Zemplén Gábor "A tudománytörténet helyzete Közép-Kelet Európában: beszámoló az Ignaz Lieben társaság bécsi műhelykonfereciájáról" címmel tart előadást 2019. január 18-án az MTA Tudomány- és Technikatörténeti Bizottsága fennállásának 45. évfordulója alkalmából tartott konferencián. A konferencia helyszíne: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 9. (MTA Székház, Kisterem)

Az MTA BTK Lendület Morál és Tudomány Kutatócsoportja

és az MTA PAB II. Szakbizottság Filozófiai Munkabizottsága

szeretettel meghív minden kedves érdeklődőt

Tőzsér János: Az igazság pillanatai

című könyvéről tartandó konferenciájára.

A konferencia időpontja: 2019. 01. 17-18.
A konferencia helyszíne: MTA PAB Székház, Pécs, Jurisics Miklós u. 44.

Program:

január 17. (csütörtök):

12:00-12:30: Tőzsér János: Mit szeretnék tanulni Tőletek ezen a konferencián?
12:30-13:00: Schmal Dániel: A truizmusok és a filozófia
13:00-13:30: Demeter Tamás: A filozófia nem episztemikus vállalkozás

13:30-15:00: Ebéd

15:00-15:30: Lautner Péter: A filozófia mint episztemikus vállalkozás. A szkeptikus diagnózis
15:30-16:00: Bárány Tibor: Várj egy pillanatot, János! A filozófiai problémák megoldása mint episztemikus vállalkozás
16:00-16:30: Bekő Éva: Metafizikai igazságok és a szenvedés megszűnése: az ind filozófia mint episztemikus vállalkozás és mint terápia

16:30-17:00: Kávészünet

17:00-17:30: Szolcsányi Tibor: Önreflexív racionalitás és metafilozófiai szkepszis
17:30-18:00: Nemes László: Szókratész és az igazság pillanatai
18:00-18:30: Pöntör Jenő: Az igazság pillanatai?

január 18. (péntek):

10:00-10:30: Márton Miklós: Miért lehetünk meta-metaszkeptikusok? A disszenzusból vett érv kritikája
10:30-11:00: Réz Anna: Mennyire vagyunk szkeptikusak?
11:00-11:30: Pete Krisztián: Józan ész és a filozófia szerepe

11:30-12:00: Kávészünet

12:00-12:30: Gébert Judit: Nézetkülönbségek a közgazdaságtanban
12:30-13:00: Gyarmathy Ákos: Episztemikus vonzalom és bizonyosság Tőzsér János metafilozófiájában
13:00-13:30: Dombrovszki Áron: A metafilozófiától a tudománypolitikáig

13:30-15:00: Ebéd

15:00-15:30: Bernáth László: Miért tanulságos Tőzsér dogmatikus szkepticizmusa?
15:30-16:00: Komlósi Andrea: Episztemikus skizofrénia és szubjektív igazolás
16:00-16:30: Hankovszky Tamás: A disszenzus értéke

16:30-17:00: Kávészünet

17:00-17:30: Herpai Csaba: Episztemikus vállalkozások
17:30-18:00: Kocsis László: Filozófia konkluzív érvek nélkül. Mit jelent eljutni az "episztemikus édenbe"?

Sivadó Ákos 2018. november 23-án 16 órai kezdettel tart előadást a Kora Újkori Filozófiatörténeti Műhely előadássorozatának keretében.

Előadásának címe: Biblia és atomizmus: a politikai aritmetika természetfilozófiai alapjai Sir William Petty munkásságában

Az előadás helyszíne: ELTE BTK Filozófia Intézet, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4. "I" épület.

Kutatócsoportunk három tagja vesz részt a 2018. október 16-18-án megrendezendésre kerülő "Témaválasztási dilemmák a 21. századi filozófiában" című konferencián. Előadásaik:

október 16.:

Zemplén Gábor: Tudománykép és filozófiakép: 20 év változásai
Demeter Tamás: Külső és belső bajainkról

október 18.:

Zuh Deodáth: Harc az elitizmus ellen, harc az elitizmusért

A konferencia helyszíne: Budapest, Wesley János Lelkészképző Főiskola, Dankó u. 11., Kline terem.