Rendezvények

Demeter Tamás "A filozófiai kánonképzés lehetőségei", Zuh Deodáth pedig "Ki olvas ma Hauser Arnoldot? A félrecsúszott recepció problémája" címmel tart előadást a 2019. november 29-én a BTK Filozófiai Intézetében megrendezésre kerülő Ki a jelentős magyar filozófus? Relevanciakritériumok és kánonalkotás a 19-20. századi magyar filozófia történetírásában című konferencián.

Demeter Tamás "Az elméletellenesség nyomorúsága", Sivadó Ákos pedig "Bízzunk-e azokban, akik a bizalmunkat mérik? A fogalmi tisztaság szerepe az empirikus társadalomkutatásban" címmel tart előadást a 2019. november 21-22-én a Wesley János Lelkészképző Főiskolán megrendezésre kerülő Filozófia és szociológia című konferencián.

Zuh Deodáth 2019. október 29-én előadást tart a Szabó Dezső helye a magyar kultúrában című konferencián "Az elsodort építészet. Szabó Dezső a magyaros építészetről az első világháború utáni eszmetörténet kontextusában" címmel.

Az előadás arra keresi a választ, hogy Szabó Dezső műve hogyan válik érthetőbbé abban a kontextusban, amelyet a magyaros/nemzeti építészetről szóló viták jelölnek ki, és amelyben – a dokumentumok tanúsága szerint – bár egy pillanatig sem vett részt, mégis többször előkerült a neve, vagy legalábbis méltatták azt a szellemiséget, amelyet képviselt. A szakirodalom olvastán az a furcsa érzésünk támad, hogy bizonyos kérdések tekintetében az építészettörténet és az építészet eszmetörténete inkább volt érzékeny bizonyos általános szellemi törekvések és Szabó eszmerendszere közötti párhuzamok megvonására, mint Szabó monográfusai vagy akár a korabeli magyaros stílus művészettörténészei. Ha megnézzük, hogy az építészek bizonyos csoportjai mit hiányoltak a magyaros építészeti próbálkozásokból, Szabó világlátásának is egy fontos elemét rekonstruálhatjuk: a fogalmi absztrakció érvényességi területén való túlterjeszkedésének - mondják kortársai - ugyanúgy nincs helye egy új nemzeti építészetben, mint ahogy nagyon is szükségeltetik hozzá a művész világos feje és a problémák kritistálytszta belása, a látszatroblémák kiküszöbölése. Az új építészet, a Budapest-falu és a művésznevelés új útjai tekintetében Szabó – nem meglepően – hasonlóan gondolkodott. Az előadásban elsősorban a Toroczkai-Wigand Edével való párhuzamokra térek, de érintek egy nem lényegtelen kérdést. Miközben a II. világháború előtt igen széles egyetértés uralkodott abban, hogy "magyar" építészetet csak a magyar kultúrkörben felmerülő igények regisztrálásával és követésével, illetve az élő hagyományokból való inspiráció révén lehet létrehozni, abban már koránt sem volt egyetértés, hogy ez milyen és mekkora teret adjon a népi hagyományoknak. Ez a gondolat mégsem vezetett a megszokott értelemben vett népi-urbánus vitához. A hagyományos és a modern közötti ellentét látszólag kibékíthető volt, de csak addig, ameddig a túlburjánzó fogalmi absztrakciók ellen küzdő, világos fejű gondolkodás szószólói is diskurzusképesek maradtak.

Kutatócsoportunk szeretettel meghív minden kedves érdeklődőt

Szociologizáló hagyományok a magyar építészetelméletben

című konferenciájára.

Program:

Szeptember 12.

10:00 - Moravánszky Ákos: A művészet mint szociális munka. Vágó József és a Werkbund tipizáló vitája

11:00 - Kávészünet

11:10 - Ordasi Zsuzsanna: "Az a fő originalitásom, hogy nem keresek originalitást." Vágó József római tapasztalatai

12:00 - Zuh Deodáth: Az építészet nem a természetet, hanem a társadalmat utánozza. Vágó József szociologizáló építészetelméletének rekonstrukciója

12:50 - Ebédszünet

13:20 - Brunner Attila: Lechnerek és hullámelméletek. Lechner Ödön recepciójának egy korai fejezete és Lechner Tibor történelemfilozófiája

14:10 - Jász Borbála: Társadalmi felelősségvállalás Ligeti Pál építészetelméletében

15:00 - Kávészünet

15:10 - 16:10 - Tamáska Máté: A kortárs (német) építészetszociológia. Elméletek és módszerek

Szeptember 13.

10:00 - Klein Rudolf: Az építészet mint párbeszéd

11:00 - Kávészünet

11:10 - Wesselényi-Garai Andor: Az organikus építészet nullfoka. Kortárs magyar öko-regionalista építészet Erdélyben

12:00 - Ebédszünet

13:30 - Haba Péter: "Társadalmi szinten jelentkező realitás" - a Szalagház-vita szociologizáló irányai

14:10 - Babos Annamária: Építő- és lakóközösségek hagyományainak összefüggései a co-housing modell hazai megvalósításával

15:00 - 15:50 - Berta-Szénási Panna: Falusi iskolaépítészet-koncepciók

A rendezvény helyszíne: MTA BTK Filozófiai Intézet, 1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4., B.7.16.

A rendezvény időpontja: 2019. szeptember 12-13.

A konferencia partnere a TérTár Kutatóműhely.

Szervezők:
Demeter Tamás
Jász Borbála
Zuh Deodáth

Zuh Deodáth 2019. május 17-én előadást tart a Balázs Béla él? című konferencián A film mint összművészet. A katedrális-metafora Balázsnál és annak eszmetörténeti helye címmel. Az előadás Balázs filmesztétikájának egyik fontos gondolata, valamint Walter Gropius és Hauser Arnold hasonló megnyilatkozásai között von párhuzamot. A konferenciáról bővebben itt olvashatnak, a részletes program pedig itt érhető el.