Zuh Deodáth: Jovián

Az MMA Kiadó gondozásában jelent meg

Zuh Deodáth
Jovián

című monográfiája és művészeti albuma. A kötet Jovián György festészeti munkásságán keresztül szemlélteti a festészet elméletének egy módszertani individualista értelmezését. Jovián munkássága stiláris kategóriák és bevett irányzatok ismertetése révén igen kevéssé, az egyes műalkotások létrehozásának körülményeit, az azokban felvállalt feladatokat vizsgálva annál inkább megközelíthető. Ezen túl a monográfia több művészetszociológiai elemzésen keresztül mutatja be, hogy hogyan válik érthetőbbé a festészet mint egy olyan alkotó tevékenységforma, amely egy rendkívül egyszerűnek látszó feladatot a lehető legbonyolultabb módon tud csak megoldani. Zuh tehát arra keresi a választ, hogy hogyan érthető meg egy "egyszerű mesterség bonyolult természete". llletve arra, hogy milyen értékek összefüggése révén tudunk egy művészetszociológiai szempontból ízig-vérig mai festményt elsősorban egy tágabb festészeti hagyomány folytatójaként érteni. A kötetet művészeti adattár és angol nyelvű rezümé egészíti ki.