Zuh Deodáth tanulmánya

A Korunk 2020/7-es számában megjelent Zuh Deodáth kollégánk "Vizuális kultúra. Egy definíció és egy definíció története" című művészetfilozófiai tanulmánya. A cikk kísérletet tesz a vizuális kultúra fogalmának definíciójára és arra, hogy ezt az eddigi definíciós kísérletekkel állítsa párhuzamba. Az új értelmezés szerint vizuális kultúra ott jön létre, ahol adott körülmények között a vizuális eszközök adják bizonyos információk átadásának egyetlen adekvát formáját.