Korunk 2019. augusztus

Megjelent a Korunk folyóirat 2019. augusztusi száma, benne egy, Demeter Tamás által szerkesztett tanulmányblokkal. A számban a következő írások olvashatók:

Farkas Katalin: Descartes és az emberi elme természete

Pavlovits Tamás: Modern klasszikusok - Spinoza

Zemplén Gábor: Az isteni Newton Izsák

Kontler László: Locke értekezése a polgári kormányzatról: egy megfontolt felforgató

Pete Krisztián: George Berkeley: immaterializmussal a józan észért

Demeter Tamás: Hume tudománytörténeti jelentősége

Horkay Hörcher Ferenc: Edmund Burke és a magyarországi rendszerváltás

Lendvai L. Ferenc: Fichte

Rózsa Erzsébet: Hegel Európáról

Szelényi Iván: Marx útja a kritikai kritikától a tudományos marxizmusig