Különszám

Megjelent a Korunk folyóirat 2019. augusztusi száma, benne egy, Demeter Tamás által szerkesztett tanulmányblokkal. A számban a következő írások olvashatók:

Farkas Katalin: Descartes és az emberi elme természete

Pavlovits Tamás: Modern klasszikusok - Spinoza

Zemplén Gábor: Az isteni Newton Izsák

Kontler László: Locke értekezése a polgári kormányzatról: egy megfontolt felforgató

Pete Krisztián: George Berkeley: immaterializmussal a józan észért

Demeter Tamás: Hume tudománytörténeti jelentősége

Horkay Hörcher Ferenc: Edmund Burke és a magyarországi rendszerváltás

Lendvai L. Ferenc: Fichte

Rózsa Erzsébet: Hegel Európáról

Szelényi Iván: Marx útja a kritikai kritikától a tudományos marxizmusig

Megjelent az Enigma folyóirat 91. száma Zuh Deodáth kollégánk vendészerkesztésében. A MTA BTK MI és a MTA Lendület Morál és Tudomány kutatócsoport együttműködésében készült lapszám Hauser Arnold ifjúkori írásait járja körül, illetve arra tesz kísérletet, hogy a szociologizáló művészetelmélet tudománytörténetét Hauser budapesti és bécsi periódusáig vezesse vissza. A könyv tartalmazza Hauser ifjúkori írásainak legjavát, leveleket és egyéb dokumentumokat, valamint egy terjedelmes előszó teszi kerekké. A lapszámot a folyóirat szerkesztői a közelmúltban elhunyt Tímár Árpád emlékének ajánlják.

A lapszám tartalomjegyzéke itt, angol nyelvű összefoglalója pedig itt olvasható.