Díjak, ösztöndíjak

Tuboly Ádám Tamás "Otto Neurath Angliában: a logikai empirizmus kitervelt rekonstrukciója" című pályázata elnyerte az MTA Prémium Posztdoktori Kutatói Program támogatását. A kutatás kiinduló problémája, hogy miközben a kortárs filozófiatörténeti kánon javarészt Rudolf Carnap kapcsán tárgyalja az úgynevezett analitikus filozófia történetét, Angliában és a kontinensen sokkal inkább Otto Neurath volt az, aki konkrét szervezői és publikációs tevékenységével próbálta meg alakítani a filozófiai problémák és kérdések feldolgozásának irányát. A kutatás a Neurath angliai évei kapcsán felmerülő kérdéseket igyekszik tematizálni (biográfiai, filozófiatörténeti, filozófiai), az összefüggéseket kimutatni, illetve mindezt egy tágabb kontextusba ágyazni, nevezetesen az analitikus filozófia huszadik századi történetébe.

Zuh Deodáth, kutatócsoportunk tagja, az MTA BTK FI posztdoktori kutatója Hauser Arnold díjban részesül. A kitüntetés átvételére a 2017. november 9-én, 14:00 órától kezdődő esemény keretén belül az MTA BTK ZTI Budai várbeli épületében (I. kerület, Táncsics Mihály utca 7., Bartók terem) kerül sor.

A Hauser Arnold díjat névadójának özvegye, Borus Rózsa alapította. Célja a Hauser által képviselt, tág értelemben vett szociológiai-társadalomtörténeti szemléletű művészet-, irodalom-, filozófia- és eszmetörténet olyan művelőinek támogatása, akik publikációikkal hozzájárultak szakterületük gazdagításához. A díjat a Hauser Arnold Alapítvány kuratóriuma két- illetve négyévente ítéli oda. Az ideivel együtt eddig több mint tízszer került kiosztásra. A kuratórium első elnöke Szabolcsi Miklós volt, őt követte Németh G. Béla, illetve a jelenlegi elnök, Marosi Ernő.

Zuh Deodáth kollégánkat az Academia Europaea, az ALLEA és a YAE éves konferenciáján, Budapesten, a Burgen Scholarship 2017 díjával tüntették ki.
Az átadó után bemutatott poszterét itt, az eseményről készült képeket pedig itt tekinthetik meg.

Tuboly Ádám Tamás "Új perspektívák Otto Neurath életéről és munkásságáról" című pályázata elnyerte a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriumának támogatását.