Tuboly Ádám Tamás MTA Prémium Posztdoktori Ösztöndíja

Tuboly Ádám Tamás "Otto Neurath Angliában: a logikai empirizmus kitervelt rekonstrukciója" című pályázata elnyerte az MTA Prémium Posztdoktori Kutatói Program támogatását. A kutatás kiinduló problémája, hogy miközben a kortárs filozófiatörténeti kánon javarészt Rudolf Carnap kapcsán tárgyalja az úgynevezett analitikus filozófia történetét, Angliában és a kontinensen sokkal inkább Otto Neurath volt az, aki konkrét szervezői és publikációs tevékenységével próbálta meg alakítani a filozófiai problémák és kérdések feldolgozásának irányát. A kutatás a Neurath angliai évei kapcsán felmerülő kérdéseket igyekszik tematizálni (biográfiai, filozófiatörténeti, filozófiai), az összefüggéseket kimutatni, illetve mindezt egy tágabb kontextusba ágyazni, nevezetesen az analitikus filozófia huszadik századi történetébe.